border

В какво спестява българинът

Лихвите по депозитите са повече от нищожни, а инвестицията в недвижим имот все още не е набрала скорост, след имотната криза през 2008 г. Поради това българинът търси алтернативни форми за спестяване. Тенденцията през последните месеци е, че все повече млади хора спестяват малки суми за пенсия в доброволните пенсионни фондове. Така например, 72% от клиентите на една от големите банки опериращи у нас на възраст под 45 години заделят средно по 78 лв. в подобни фондове. Повечето от тях са семейни и с ипотечен заем. „Целта на алтернативните форми за спестявания е да запазят и да увеличат стойността на парите във времето при оптимално съотношение риск/доходност”, обясняват специалисти. Капиталовите пазари също са начин за спестяване. Начинът, по който масовият клиент може да направи това е като инвестира чрез малки равни месечни вноски в така наречените спестовни планове. „С план на регулярни вноски се купува по-голям брой дялове на осреднена цена. В същото време това минимизира риска и осигурява добра доходност“, казват анализатори. Статия на Милена Богданова Imot.bg